Nie do końca zieloni...
patoekologia

FacebookInstagramTikTokYouTubeTwitterPinterestLink

Prawdziwa ekologia – nie tylko ekologizm

W kwestiach ochrony środowiska nie można popadać w patoekologiczne skrajności. W ramach projektu Nie do końca zieloni – patoekologia chcemy edukować społeczeństwo poprzez naukowe i życiowe podejście do Świata. Ochrona środowiska to właśnie nauka i życie, a nie polityka – planeta jest jedna dla lewicy i prawicy.

Krótki opis projektu Nie do końca zieloni — patoekologia

Nasza planeta, a zatem i nasza cywilizacja już cierpią skutki nieodpowiedzialności przeszłych i obecnych pokoleń. Nie można popadać w patoekologiczne skrajności – co prawda nie czeka Świata apokaliptyczna zagłada, ale nie jest też prawdą, że zmiany klimatyczne nie są destrukcyjne. A niestety ich skutki ekonomiczne czy polityczne nie są szeroko znane. Ratunek nam, planecie trzeba – kolokwialnie mówiąc – podjąć na wczoraj. Chcemy edukować społeczeństwo o szeroko pojętej ochronie środowiska (nazywanej potocznie ekologią). Bo dbanie o środowisko to nie tylko ochrona jakichś rzadkich kolorowych żabek z odległego lasu deszczowego. To nie jest kupowanie ekogadżetów które rzekomo w czymś pomagają. To ograniczanie destrukcyjnych działań lokalnie i globalnie – od nieśmiecenia na ulicy po wybieranie polityków, którzy popierają prawdziwy zrównoważony rozwój. Ekologia, kupowanie lokalnie czy dbanie o innych to patriotyzm. Patriotyzm, który możemy praktykować codziennie. Dla nas i dla przyszłości.

Jak wygląda świadomość ekologiczna w Polsce?

Świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, lecz niewystarczająco i pozostaje na średnim poziomie pomimo zwiększających się obaw dotyczących środowiska i coraz częstszych alarmujących przekazów popularnych mediów. Ponadto, wiedza np. o występowaniu smogu czy o zmianach klimatu jest często głównie domeną ludzi młodych, z większych miast i o średnim lub wyższym wykształceniu. Np. w badaniu dot. wiedzy Polaków nt. jakości powietrza z listopada 2019 (gov.pl) jako główną przyczynę występowania smogu respondenci podawali przede wszystkim pozyskiwanie energii (78%). Niska emisja, tj. zanieczyszczenia z gospodarstw domowych była nawet wymieniana jako mniej istotna (62%) niż emisje zanieczyszczeń z innych krajów (65%)! Tendencja do podawania takich odpowiedzi występowała przede wszystkim wśród osób starszych, ze wsi i o podstawowym lub zawodowym wykształceniu. Potrzeba prostego, zrozumiałego języka, przystępnej formy i dobrego miejsca na edukację. Chcemy, by pomogły w tym działania naszego projektu.