Prawdziwe skutki zmiany klimatu

Globalne ocieplenie

Antropogeniczne (czyli mające źródło w działalności człowieka) emisje gazów cieplarnianych trwające na wielką skalę od początku epoki przemysłowej już zmieniły znacznie nasz klimat. Planeta ociepliła się o około 1.2°C do 2023 w porównaniu do ery przedindustrialnej (UK Met Office). Jakie są skutki tych zmian?

Skutki nagłej zmiany klimatu

Pomimo iż trudno jest powiązać konkretne zjawiska pogodowe z globalnym ociepleniem, ogólny wzrost temperatury powoduje zmiany na rozległych obszarach, między innymi topnienie lodowców, pustynnienie czy wzrost poziomu oceanów (wiki). Z drugiej strony może on prowadzić czasami do... zarastania pustyń! Jedno jest jednak niezmienne: częstsze występowanie skrajnych zjawisk pogodowych. Głównie związanych z występowaniem ciepła i gorąca, ale nie jest to regułą. Wyjątkowo sroga zima 2022/2023 w USA była spowodowana wydostaniem się zimnych mas powietrza z Arktyki. Doszło do tego przez „przerwanie” wirów polarnych formujących się zazwyczaj na silnych prądach strumieniowych na biegunach planety. Cieplejszy klimat sprzyja takim anomaliom wśród przepływu mas powietrza.

Autorstwa PFlorek – Praca własna, CC BY-SA 4.0, Commons

Migracje ludności

Skrajne zjawiska pogodowe – w szczególności gdy nawiedzają obszary biedniejsze i mniej przygotowane na żywioł, czy też pochłonięte wojną – zmuszają ludzi do migracji. Czasem bezpośrednio – poprzez nagłe zdarzenie, a czasem pośrednio – na przykład przez długotrwałe, postępujące susze uniemożliwiające rozwój lub życie w ogóle.

Co nadchodzi

Globalne ocieplenie utrudnia życie i wywołuje kryzysy migracyjne, coraz częściej nawet walki, na przykład o wodę. Musimy przygotować się na to. Bo stawianie wielkich murów na granicach jest nie tylko niemoralne, ale też niewykonalne. Nie da się zabetonować wszystkich wybrzeży. To z resztą byłoby tylko „rozwiązanie doraźne, bo co jeśli zjawiska te dotrą też na taką skalę do nas?

@patoekologia

Projekt realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

5 | MS 30.01.2023 20:32